OCR:增加OCR接口权限教程
置顶
爱小妞宝 发布于2018-07-10 19:39 浏览:218 回复:1
0
收藏
最后编辑于2018-07-14

增加OCR接口权限教程

目前需要提“商务咨询”开权限OCR的接口有:

名片识别、护照识别、表格文字(同步接口)、手写识别、二维码识别、增值税发票识别、彩票识别、数字识别

 

其余OCR接口开通权限过程如下:

点击:控制台——文字识别

点击:管理应用

点击:管理

点击:编辑

点击:接口选择后的格,勾选需要的接口

完成,保存修改。

收藏
点赞
0
个赞
共1条回复 最后由巴南假毕业证回复于2018-07-14 16:01
#2巴南假毕业证回复于2018-07-14

https://500px.com/groups/canon-users/7080189/
https://500px.com/groups/canon-users/7080191/
https://500px.com/groups/canon-users/7080193/
https://500px.com/groups/canon-users/7080195/
https://500px.com/groups/canon-users/7080197/
https://500px.com/groups/canon-users/7080199/
https://500px.com/groups/canon-users/7080201/
https://500px.com/groups/canon-users/7080203/
https://500px.com/groups/canon-users/7080207/
https://500px.com/groups/canon-users/7080209/
https://500px.com/groups/canon-users/7080211/
https://500px.com/groups/canon-users/7080215/
https://500px.com/groups/canon-users/7080217/
https://500px.com/groups/canon-users/7080219/
https://500px.com/groups/canon-users/7080223/
https://500px.com/groups/canon-users/7080225/
https://500px.com/groups/canon-users/7080227/
https://500px.com/groups/canon-users/7080229/
https://500px.com/groups/canon-users/7080233/
https://500px.com/groups/canon-users/7080235/
https://500px.com/groups/canon-users/7080237/
https://500px.com/groups/canon-users/7080239/
https://500px.com/groups/canon-users/7080241/
https://500px.com/groups/canon-users/7080243/
https://500px.com/groups/canon-users/7080247/
https://500px.com/groups/canon-users/7080245/
https://500px.com/groups/canon-users/7080247/
https://500px.com/groups/canon-users/7080249/
https://500px.com/groups/canon-users/7080251/
https://500px.com/groups/canon-users/7080253/
https://500px.com/groups/canon-users/7080255/
https://500px.com/groups/canon-users/7080257/
https://500px.com/groups/canon-users/7080259/
https://500px.com/groups/canon-users/7080261/
https://500px.com/groups/canon-users/7080263/
https://500px.com/groups/canon-users/7080265/
https://500px.com/groups/canon-users/7080267/
https://500px.com/groups/canon-users/7080269/
https://500px.com/groups/canon-users/7080271/
https://500px.com/groups/canon-users/7080273/
https://500px.com/groups/canon-users/7080275/
https://500px.com/groups/canon-users/7080277/
https://500px.com/groups/canon-users/7080279/
https://500px.com/groups/canon-users/7080281/
https://500px.com/groups/canon-users/7080283/
https://500px.com/groups/canon-users/7080287/
https://500px.com/groups/canon-users/7080285/
https://500px.com/groups/canon-users/7080289/
https://500px.com/groups/canon-users/7080291/
https://500px.com/groups/canon-users/7080293/
https://500px.com/groups/canon-users/7080297/
https://500px.com/groups/canon-users/7080295/
https://500px.com/groups/canon-users/7080299/
https://500px.com/groups/canon-users/7080301/
https://500px.com/groups/canon-users/7080303/
https://500px.com/groups/canon-users/7080305/
https://500px.com/groups/canon-users/7080307/
https://500px.com/groups/canon-users/7080309/
https://500px.com/groups/canon-users/7080311/
https://500px.com/groups/canon-users/7080313/
https://500px.com/groups/canon-users/7080315/
https://500px.com/groups/canon-users/7080317/
https://500px.com/groups/canon-users/7080321/
https://500px.com/groups/canon-users/7080319/
https://500px.com/groups/canon-users/7080323/
https://500px.com/groups/canon-users/7080325/
https://500px.com/groups/canon-users/7080327/
https://500px.com/groups/canon-users/7080329/
https://500px.com/groups/canon-users/7080331/


http://en.miui.com/thread-3191287-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191250-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191293-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191364-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191368-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191389-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191400-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191392-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191406-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191411-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191459-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191570-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191601-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191616-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191637-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191658-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191660-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191669-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191789-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191804-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191803-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191867-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191886-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191881-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191929-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191896-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191940-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191935-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191949-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191950-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191957-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191990-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192012-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191991-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192019-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192033-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192073-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192066-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192087-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192080-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3192098-1-1.html
http://en.miui.com/thread-3191227-1-1.html

0
TOP
切换版块